Forside

TAK til Arhus Y’s Men’s Club Marselisborg og Sognestøtten i Viby for tilskud til ĂĄrets landslejr.
TAK til Århus Ungdommens Fællesråd for tilskud til 4 nye gasblus, 6 gryder og 2 pander.
TAK til Nordea-fonden for tilskud til 2 nye bordbænkesæt og ny bålplads i bålhytten på Damtoften samt for grillrist ved shelterpladsen og 2 nye bålpladser ved Katthuset.
TAK til Dansk Ungdoms Fællesråd for tilskud til 20 nye snitteknive, 2 paller brænde, 4 støbejerns bålpander, 2 dutch oven, 2  par bålhandsker og 1 brændekløver.
TAK til Aarhus Kommune, Nordea-fonden, AURA og Aarhus Y’s Men’s Club Marselisborg og Sognestøtten i Viby for tilskud til renoveringen af Damtoften.
TAK til Aarhus Kommune, Salling Fondene og Dansk Ungdoms Fællesråd for støtte og kompensation for tabte indtægter og merudgifter pga. COVID-19.
Velkommen til FDF Viby J

FDF Viby J er en lokalforening under børne- og ungdomsorganisationen Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF giver børn og unge et ståsted at møde verden fra. FDF bygger på fire pinde, nemlig: relationer, leg, tro og samfundsengagement. Kort fortalt handler det om, at FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med voksne, der har noget på hjerte. Kernen i FDF er fællesskabet, både for børn og voksne – det at lege, hygge, grine og tale sammen og at blive mødt med respekt uanset baggrund, alder eller evner. Vi mener, at alle har noget at bidrage med til fællesskabet, og det præger den måde, vi er sammen på. I FDF vil vi gerne inspirere børn og unge til at tænke kreativt og bruge fantasien. Gennem leg, samspil, innovation og friluftsliv udfordrer vi os selv og den verden vi lever i.

[custom-facebook-feed]